Nezávislý magazín, spoločnosť Philip Morris Products S.A. ho neautorizovala, neprevzala nad ním záštitu ani ho inak neschválila.

České nezávislé testovanie IQOS v porovnaní s GLO a bežnou cigaretou

Čo naozaj vdychujeme z IQOS a ďalších elektronických zariadení? Na to hľadalo odpoveď nezávislé testovanie v prestížnych slovenských laboratóriách VŠCHT.

0

Internetová relácia A DOSŤ zadala testovanie tradičných i novodobých cigariet v nezávislých akreditovaných laboratóriách Vysokej školy chemicko-technologickej pri tíme uznávanej prof. Hajšlovej, ktorý sa sústredil na karcinogénne látky triedy 1A benzoapyrenu, chryzén a ďalších polycyklických aromatických uhľovodíkov. Výsledky nie sú prekvapivé a v podstate potvrdzujú všetko, čo vieme od výrobcov a z iných štúdií.

U IQOS testovanie v podstate nedetekovalo benzoapyren vznikajúci horením. Zaujímavé je, že v pare z konkurenčného GLO ho malé množstvo zaznamenané bolo, z čoho možno laicky vyvodiť, že vďaka zahrievaniu náplne NEO stick zvonku naozaj dochádza k napaľovanie papiera, čo sme mu vyčítali už počas našej recenzie GLO.

Namerané obsahy látok v IQOS na screenu z relácie A DOST

Rovnako zaujímavé bolo porovnanie obsahu nikotínu. Para z IQOS obsahuje porovnateľné množstvo nikotínu ako bežná cigareta, zatiaľ čo z GLO je výťažnosť výrazne nižšia. Spravodlivo je však potrebné dodať, že testovaná bola varianta NEO stick Navy, ale na trhu je teraz v obmedzenej miere aj variant Intense, ktorá je aspoň pocitovo silnejšia.

 

Celkovo možno zhrnúť, že užívanie nikotínu všetkými spôsobmi nikdy nie je bez rizika, všetky druhy obsahovali rôzne prírodné aj syntetické aromatické látky, ktoré nefajčiar do tela nedostáva. Elektronická cigareta, IQOS a GLO však odstraňuje predovšetkým najhorší rakovinotvorný benzoapyren a chryzen, u ktorých je preukázaná väzba na rakovinu pľúc.

Upravit

IQOSmag Youtube

Mohlo by vás zaujímať

Porovnanie IQOS a konkurenčné GLO od British American Tobacco, ako fungujú a ktorý je lepší

0

Dve najväčšie tabakové spoločnosti sa pokúšajú zaviesť vlastný systém ohrievania tabaku, ako budúci náhradu rakovinotvorného spaľovania u fajčenia. V čom sa odlišujú a je pre dva systémy na trhu priestor, môžu vedľa seba prežiť?

Kašľanie po fajčení IQOS, veľa poučné skúsenosti, čo pri fajčení vykašliavate sa vám nebude páčiť

0

IQOS je úplne bez diskusie pre fajčiara zdravší. Môžeme diskutovať o tom, čo nám prináša za nové škodliviny do tela, ale jeho znížena škodlivosť je preukázaná. Z vlastnej skúsenosti vám ale môžem napísať, čo z tela odchádza von a najskôr sa vám to nebude vôbec páčiť.

Novinky

comments powered by Disqus