Nezávislý magazín, spoločnosť Philip Morris Products S.A. ho neautorizovala, neprevzala nad ním záštitu ani ho inak neschválila.

IQOS už používa takmer štvrť milióna fajčiarov v SR a 111 tisíc na slovenské, zisk stále rastie

Philip Morris zverejnil tlačovú správu, v ktorej uvádza svojej hospodárske výsledky za rok 2018. IQOS si vedie skvele a prispieva k rastu zisku spoločnosti.

0

Dnešná tlačová správa českej a slovenský pobočky PMI uvádza, že zatiaľ čo vytrvalo pomaly klesá predaj cigariet, dynamicky rastie počet užívateľov IQOS aj predaja náplňou HEETS.

 

Tlačová správa Philip Morris ČR a Slovakia

  • Konsolidovaný čistý zisk vzrástol o 10,1% na Sk 3,8 miliardy.
  • Konsolidované tržby bez spotrebnej dane a DPH vo výške 14,1 miliardy Sk sa zvýšili o 15,4%, resp. o 16,2% pri vylúčenie vplyvu menového kurzu.
  • Celkový trh cigariet poklesol o odhadovaných 1,6% v Česku a o odhadovaných 2,3% na slovenskom.
  • Celkový kombinovaný trh cigariet a bezdymových tabakových výrobkov v Českej republike sa zvýšil o odhadovaných 0,7% a vo slovenské republike o odhadovaných 1,1%.
  • Objem predaja sa v Českej republike znížil o 2,7% a vo slovenské republike zvýšil o 3,7%.

 

Rast našich konsolidovaných tržieb, bez spotrebnej dane a DPH, bol v roku 2018 v Českej a slovenskom republike daný predovšetkým priaznivým vývojom cien portfólia tabakových výrobkov určených na fajčenie.

V dôsledku dodatočných nákladov spojených s komercializáciou zariadení IQOS a tabakových náplňou HEETS vzrástli naše prevádzkové náklady o približne Sk 1,4 miliardy. V súvislosti s naším štatútom distribútora s limitovaným rizikom spojeným s komercializáciou IQOS a HEETS, ktorý spočíva v modeli odmeňovania na základe podielu z výnosov z predaja, náš čistý zisk rástol výhradne vďaka priaznivému vývoju cien portfólia tabakových výrobkov na fajčenie, "

 

uviedol Árpád Konya, predseda predstavenstva Philip Morris ČR a.s., pobočky Philip Morris International Inc., ktorá zastrešuje podnikania na trhu v Česku a na slovenské.

Dospelí fajčiari obidvoch krajín nám opäť poskytli jasné potvrdenie, že sa prostredníctvom lepších alternatív vzdávajú cigariet. Počas roka 2018 sme zaregistrovali 165 000 nových užívateľov IQOS v Českej republike a 81 000 vo Slovenskom republike. Od uvedenia zariadenia IQOS na trh v lete 2017 registrujeme celkom v Českej republike 226 000 užívateľov a vo slovenské republike 111 000 užívateľov, ktorí už benefitujú zo skutočnosti, že plný prechod na IQOS predstavuje nižšie riziko pre zdravie, než pokračovanie s fajčením. " 

Upravit

Novinky

comments powered by Disqus